Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΔΩΡΑ ΠΟΥΓΓΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΙΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ