Οι νικητές του Διαγωνισμού:

2 αντίτυπα

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ, ΦΑΝΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ

 

Οι νικητές παρακαλούνται να περάσουν από τα γραφεία του Culturenow.gr ώστε να παραλάβουν τα αντίτυπα επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους.