Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 – 1 δωρεάν συμμετοχή

Νικητής/τρια: ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΜΑΡΙΑ

Επιλαχών/ούσα: ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΟΥΒΑΡΑ

Οι υπεύθυνοι του σεμιναρίου θα επικοινωνήσουν προσωπικά με το νικητή.  Το σεμινάριο ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ο νικητής θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα μπορέσει να παρακολουθήσει ολόκληρο το σεμινάριο διάρκειας 10 εβδομάδων! Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυτός δε θα παρακολουθήσει το σεμινάριο, θα απευθυνθούν στον/ην επιλαχών/ούσα.

Θα γίνει επαλήθευση προσωπικών στοιχείων των προσώπων. Αν διαπιστωθεί ψεύτικο όνομα, θα προχωρήσουμε σε νέα κλήρωση και τα άτομα αυτά θα αποκλειστούν.