Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 – 1 διπλή

ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΟΓΙΟΥ