Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΑΝΝΑ ΚΟΚΚΩΔΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ, ΜΑΤΡΩΝΑ ΧΙΝΤΙΠΑΤΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΝΟΥ