Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 08 Απριλίου 2018 – 1 διπλή 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ