Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 – 1 διπλή

ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΝΟΥ