Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΣΧΕΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑ, ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΚΑΝΗΣ