Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 13 Μαΐου 2017 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΜΠΛΑΤΣΟΥ ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΡΟΒΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΕΛΠΙΔΑ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ