Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 – 1 διπλή

ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΜΗ

 

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 – 1 διπλή

ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ