Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 – 1 διπλή

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΒΛΑΣΗ