Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΣΙΜΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΕΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ  ΙΣΧΥΟΥΝ.