Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΤΟΛΙΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΡΥΩΝΑ