Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΑ ΤΣΙΚΟΥΡΚΙΤΟΥΔΗ