Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 – 1 διπλή

ΕΥΤΥΧΗΣ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ