Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Η παράσταση της Μονογαμίας κατεβαίνει οριστικά λόγω τεχνικών προβλημάτων. Κατά συνέπεια, ακυρώνεται και ο διαγωνισμός.