Οι νικητές του Διαγωνισμού:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τελευταία παράσταση της 30ης Απριλίου ακυρώθηκε, κατά συνέπεια ακυρώνεται και ο διαγωνισμός.