Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 – 4 διπλές προσκλήσεις

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ, ΚΑΚΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΛΑΝΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ