Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Η παράσταση ακυρώθηκε, κατά συνέπεια ακυρώνεται και ο διαγωνισμός