Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ