Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΓΙΩΤΑ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ, ΒΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ ΝΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ, ΒΕΡΙΝΑ ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ