Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 – 1 διπλή

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΓΚΑ

 

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΚΑΝΑΚΑΡΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΙΒΑΝΙΔΟΥ

 

Οι νικητές πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.