Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΝΟΒΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΛΙΜΗ