Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 – 1 διπλή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ