Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΠΙΠΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΣΙΟΛΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ