Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 – 1 διπλή 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ