Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 28 Απριλίου 2018 – 1 διπλή

ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ