Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥ, ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΠΕΠΗ