Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ