Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥΚυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 – 1 διπλή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ