Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 – 1 διπλή

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΙΤΟΥ