Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 – 1 διπλή πρόσκληση

ΔΑΒΙΔ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 – 1 διπλή πρόσκληση

ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΓΓΕΡ