Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 07 Μαρτίου 2020 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΛΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ