Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 – 4 διπλές προσκλήσεις

ΡΟΥΛΑ ΠΡΙΝΕΑ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΡΕΝΑ, ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΝΟΓΕΩΓΟΥ