Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 – 1 διπλή

ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ