Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2020 – 1 διπλή 

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ