Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Λόγω ασθένειας η παράσταση της 10ης Φεβρουαρίου ακυρώνεται. Οι διαγωνισμοί αναβάλλονται.