Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ, ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΥ ΡΟΖΑ

Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα Τηλ.: 210 65 43 597 ή 693 70 68 584 για την απαραίτητη κράτηση των θέσεών τους.