Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΤΙΝΑ ΚΟΛΟΒΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΟΚΑΝΑΡΗ