Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Δ.Σ. της ΕΛΣ διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος (δικηγόρος)
Αντιπρόεδρος: Γραμματικάκης Γεώργιος (ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης)
Μέλος: Νίκος Κυπουργός (μουσικοσυνθέτης)
Μέλος: Χρήστος Ζερμπίνος (μουσουργός), εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών
Μέλος: Ιωάννης Σαμπροβαλάκης (μουσικός), εκπρόσωπος Σωματείου Μουσικών της Ορχήστρας στη θέση του Θεόδωρου Μαυρομάτη.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.