Επίσης, αποφάσισε ομόφωνα την επαναπροκήρυξη της θέσης του διευθυντή παραγωγής και ανάπτυξης «δεδομένου ότι ομόφωνα κρίθηκε ότι οι υποβληθείσες προτάσεις δεν πληρούν επαρκώς τις προϋποθέσεις για τη θέση». Σε σημερινή ανακοίνωση, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ενημερώνει ότι ανάμεσα στις δεκατρείς αιτήσεις υποψηφίων για τη θέση του γενικού διευθυντή, κατέληξε στις ακόλουθες αποφάσεις:

«Πέντε εκ των δεκατριών υποψηφίων, κατέληξε ομόφωνα το Δ.Σ, ότι δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση από τον νόμο 3905 / 23-12-2010 και την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι άλλοι οκτώ εκ των υποψηφίων εκλήθησαν σε συνεντεύξεις ενώπιον του Δ.Σ και τους δόθηκε ο αναγκαίος χρόνος να αναπτύξουν τις απόψεις τους. Ένας εκ των οκτώ, ο οποίος είχε κριθεί ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις και εκλήθη στην συνέντευξη, τελικώς δεν προσήλθε.

Το Δ.Σ με ψήφους 6 έναντι 1, αφού εξέτασε τα τυπικά προσόντα και τις ουσιαστικές ικανότητες των υποψηφίων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο επικρατέστερος να προταθεί στην υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη θέση του γενικού διευθυντή είναι ο κύριος Παντελής Μητρόπουλος, καθώς διατύπωσε την πιο ολοκληρωμένη άποψη για το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, τόσο εγγράφως όσο και κατά την προφορική διαδικασία».

Τέλος, «το Δ.Σ αποφάσισε να εφαρμόσει για το σύνολο του προσωπικού του τα προληπτικά μέτρα της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, όπως προβλέπονται στη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Τούτο σημαίνει ότι οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ στο κρίσιμο χρονικό διάστημα θα λειτουργούν με μειωμένη σύνθεση προσωπικού».