Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση χορωδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της, στη φωνή των τενόρων για την παραγωγή Λόενγκριν.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 στις 14:00, στην αίθουσα χορωδίας του κτιρίου δοκιμών της Ε.Λ.Σ (Αρχιμήδους 16, 177 78 Ταύρος, Ηλεκτρικός Σταθμός Καλλιθέα).

Για την ακρόαση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν μία άρια γερμανικού ρεπερτορίου.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ταχύτητα εκμάθησης άγνωστου έργου (είτε με μουσική ανάγνωση εκ πρώτης όψεως, είτε με από μνήμης απόδοση μελωδικών γραμμών που θα ακούσουν).

Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία, καθώς επίσης και να δηλώσουν την άρια στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:

1. Στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ. (Πανεπιστημίου 39, Εντός Στοάς Πεσμαζόγλου, 3ος Όροφος, τηλ: 210 37 11 330). Το ωράριο υποβολής αιτήσεων είναι 08.30 έως 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

2. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: [email protected]

Ως τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.

Η σειρά εξέτασης των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Σ. την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016.