Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση χορωδών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της ως προς τη συμπλήρωση 4 θέσεων τενόρων και 6 θέσεων βαρυτόνων/μπάσων στην παραγωγή Αΐντα.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου στις 12:00 στην αίθουσα χορωδίας του κτιρίου δοκιμών της Ε.Λ.Σ (Αρχιμήδους 16, 177 78 Ταύρος, Σταθμός Καλλιθέα).

Για την ακρόαση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν μία άρια ιταλικού ρεπερτορίου.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ταχύτητα εκμάθησης άγνωστου έργου (είτε με μουσική ανάγνωση εκ πρώτης όψεωςείτε με από μνήμης απόδοση μελωδικών γραμμών που θα ακούσουν).

Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία καθώς επίσης και να δηλώσουν τις άριες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:

1. Στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ., (Πανεπιστημίου 39, 3ος Όροφος, τηλ.2103711330). Το ωράριο υποβολής αιτήσεων είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 – 15.00.

2. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: [email protected]

Ως τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 14.00. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά έως την ώρα αυτή.

Η σειρά εξέτασης των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Σ. την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Διεύθυνσης Σκηνής Ε.Λ.Σ., κα Κωνσταντίνα Βερώνη, τηλ. 210 3601225, Δευτέρα-Παρασκευή, από 10.00 έως 15.00.

Επίσης, η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση χορωδών, προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες της σε θέσεις SOPRANO, MEZZO, TENORΕ και BASSO, σε παραγωγές από την καλλιτεχνική περίοδο 2016-2017 και μετά.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 από ώρα 14.00 και Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου από ώρα 14.00, στην αίθουσα χορωδίας του κτιρίου δοκιμών της Ε.Λ.Σ (Αρχιμήδους 16, 177 78 Ταύρος, Σταθμός Καλλιθέα).

Για την ακρόαση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν:

– μία άρια ιταλικού ρεπερτορίου
– μία άρια ή lied στη γερμανική γλώσσα
– ένα ελληνικό τραγούδι (lied ή romance) ή μία άρια από ελληνική όπερα (σε ελληνική γλώσσα)

Τέλος, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ταχύτητα εκμάθησης άγνωστου έργου (είτε με μουσική ανάγνωση εκ πρώτης όψεωςείτε με από μνήμης απόδοση μελωδικών γραμμών που θα ακούσουν).

Η συμμετοχή των επιτυχόντων σε κάθε παραγωγή θα γίνεται κατά την κρίση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της Ε.Λ.Σ. και με γνώμονα τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και λοιπές καλλιτεχνικές παραμέτρους κάθε έργου.

Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία καθώς επίσης και να δηλώσουν τις άριες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:

1. Στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ., (Πανεπιστημίου 39, 3ος Όροφος, τηλ.2103711330). Το ωράριο υποβολής αιτήσεων είναι, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 – 15.00.
2. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: [email protected]

Ως τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14.00. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά έως την ώρα αυτή.

Η σειρά εξέτασης των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Σ. μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Διεύθυνσης Σκηνής Ε.Λ.Σ., κα Κωνσταντίνα Βερώνη, τηλ. 210 3601225, Δευτέρα-Παρασκευή από 10.00 έως 15.00.