Το έργο πλαισιώνεται από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ERASMUS+ YOUTH SLYMS (Κοινωνιοπολιτισμική Μάθηση για τους Νέους σε Κοινωνίες με Κινητικότητα).

Η Γιορτή πραγματοποιεί τη 2η φάση της από 26 Νοεμβρίου 2020 έως τέλος Ιανουαρίου 2021 περιλαμβάνοντας εργαστήρια, μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις γλωσσών και πολιτισμών, ανοιχτές συζητήσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες σε ζητήματα διασταυρώσεων γλωσσών και πολιτισμών, τέχνη και πολιτισμό, πολυγλωσσικές αφηγήσεις – παραστάσεις καθώς και καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση και την μάθηση. Αλλόγλωσσες Κοινότητες, εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Φορείς με προτεινόμενο διαπολιτισμικό και γλωσσικό υλικό θα μπορούν να καταρτίζουν τον πολιτιστικό φάκελο (portfolio) συμμετοχής τους στις Γιορτές Πολυγλωσσίας, ώστε να αναρτηθεί στο αποθετήριο της Γιορτής.

Οι ψηφιακές δράσεις της 8ης Γιορτής Πολυγλωσσίας αναρτώνται στο διαδικτυακό Κανάλι των Γιορτών Πολυγλωσσίας (youtube).

Η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων με δράσεις ή/και αναρτήσεις σχετικού υλικού του Φορέα ή του εκπαιδευτικού Ιδρύματός σας στο Κανάλι μας, παραμένει ανοιχτή έως τέλη Μαΐου του 2021. Για νέες αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής σας, μπορείτε να υποβάλετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

opengov.thessaloniki.gr

Για την αποδοχή της αίτησή σας πρέπει να υπογράψετε την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση που υπάρχει στο σχετικό link. Οι νέες δηλώσεις θα συμπεριληφθούν σε μία από τις επόμενες φάσεις του προγράμματος δράσεων.