Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τους τομείς μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών, performance, street art, video art, κινηματογράφου, διαλέξεων, εργαστηρίων και νέων τεχνολογιών και θα αξιολογηθούν από την καλλιτεχνική και οργανωτική επιτροπή των 53ων Δημητρίων.

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται με ένα μόνο e-mail ή φάκελο και να περιλαμβάνει:

– Τίτλο, Περίληψη/περιγραφή της εκδήλωσης
– Βιογραφικά στοιχεία ομάδας/καλλιτεχνών
– Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, video) – σχετικό link με ανάρτηση του υλικού
– Τεχνικές απαιτήσεις
– Προτεινόμενοι χώροι
– Συνοπτική ανάλυση προϋπολογισμού, στοιχεία τιμολόγησης και τελικού κόστους για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
– Στοιχεία επικοινωνίας

Απαραίτητο κρίνεται να περιλαμβάνεται ενημέρωση σχετικά με το εάν έχει προηγηθεί παρουσίαση της προτεινόμενης παραγωγής, αν η πρότασή κατατίθεται για πρώτη φορά στα 53α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ή αν βρίσκεται σε τελικό στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης

Οι τρόποι αποστολής των σχετικών αιτήσεων είναι οι εξής:

Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού, Τμήμα Διοργάνωσης εκδηλώσεων και Φεστιβάλ, Κουντουριώτη 17, Τ.Κ. 54625, Λιμάνι, υπ΄ όψιν κ. Σοφοκλή Καλτζίδη, με την ένδειξη: 53α ΔΗΜΗΤΡΙΑ.

Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ https://dimitria.thessaloniki.gr/

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Μαρτίου 2018 ενώ οι εγκεκριμένες προτάσεις θα γίνουν γνωστές μετά την 1η Ιουνίου 2018.

Η συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας συνεπάγεται αποδοχή των παρακάτω όρων:

Η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξή της στον προγραμματισμό του Φεστιβάλ.

Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε αναλυτική αιτιολόγηση του σκεπτικού των επιλογών της αναφορικά με τις προτάσεις που απορρίπτονται.

Σημείωση:

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία προτάσεων θα γίνεται στο e-mail: kaltzidis@thessaloniki.gr με θέμα ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ και στο τηλέφωνο: 2313 318226.