Ελληνική κληρονομιά – Η Ελληνική Ορθόδοξος Διασπορά στην Ουγγαρία, 17ος – 19ος αιώνας, 

ονομάζεται η έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Δημητρίων στη Θεσσαλονίκη από τις 12 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου στην Casa Bianca.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας.

Μια έκθεση για ένα σημαντικό κομμάτι του Ελληνισμού της Διασποράς, που «κατάγεται» από τους Έλληνες εμπόρους της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης του 17ου και 18ου αιώνα. Οι Έλληνες της Ουγγαρίας συμμετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα των Ούγγρων το 1848 ενώ, νωρίτερα, συμμετείχαν ενεργά στους αγώνες του Ρήγα Φεραίου και αργότερα της Φιλικής Εταιρείας για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Οθωμανούς.

Στην έκθεση παρακολουθούμε την ανηφορική διαδρομή των Ελλήνων που ξεκίνησαν από τα μέρη της Μακεδονίας και ειδικότερα από την Κοζάνη, τη Σιάτιστα, τα Σέρβια, τη Θεσσαλονίκη και τα γύρω χωριά, καθώς και από τα ελληνικά βλαχόφωνα χωριά της περιοχής του Μετσόβου και της Μοσχόπολης.

Η έκθεση αυτή αναδεικνύει, επίσης, την ιστορική παρουσία των Ελλήνων στη Βούδα, την Πέστη και τις άλλες πόλεις και περιοχές της Ουγγαρίας και τον ρόλο που έπαιξαν στην ανάδειξη των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού, του εμπορίου, της πολιτικής, ακόμα και με τη συμμετοχή τους στον απελευθερωτικό αγώνα των Ούγγρων κατά το 1848, θυσιάζοντας και τη ζωή τους για τη δεύτερη πατρίδα τους.

Οι Έλληνες της Ουγγαρίας στήριξαν επίσης και ποτέ δεν ξέχασαν την αγωνιζόμενη μητέρα πατρίδα για την απελευθέρωση της το 1821 και συμμετείχαν ενεργά στους αγώνες του Ρήγα Φεραίου και της Φιλικής Εταιρείας, ενώ όχι μόνο στήριξαν τον Υφηλάντη στην επανάσταση στις παραδουνάβιες περιοχές, αλλά περιέθαλψαν και τους περισσότερους τραυματίες.

Λεωφορεία που εξυπηρετούν: 3, 5, 6, 8, 30, 33, 76