Το 1ο JAzZην ethnic festival θα πραγματοποιηθεί στο Methodia Art MultiSpace στις 29, 30 και 31 Ιανουαρίου 2016.

Συμμετέχοντες:

Harris Lambrakis Quartet – Alekos Vretos Quintet-Takis Barberis Group -Kontrafouris Baby Trio + Yiannis Kassetas -Dimitris Monn Quartet – Keramidakis The ethnic jazz project – Dyploun