Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Το Βυζάντιο και η νεώτερη τέχνη

Το Βυζάντιο και η νεώτερη τέχνη

Μία άκρως ενδιαφέρουσα έκθεση παρουσιάζεται από τις 23 Μαρτίου μέχρι τις 13 Ιουνίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο , στην Αθήνα. Θέμα της: Το Βυζάντιο & η νεώτερη τέχνη. Η πρόσληψη της βυζαντινής τέχνης στην ελληνική ζωγραφική του α΄μισού του 20ου αι.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 50 έργα από τους σημαντικότερους ζωγράφους της περιόδου (Κωστής Παρθένης, Φώτης Κόντογλου, Νίκος εγγονόπουλος, Γιάννης Τσαρούχης , Σπύρος Παπαλουκάς, Σπύρος Βασιλείου, Αγήνορας Αστεριάδης και Πολύκλειτος Ρέγκος), πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά.

Στόχος της έκθεσης είναι να καταδείξει την επίδραση που άσκησε η βυζαντινή τέχνη στα εικαστικά δρώμενα, από τη στροφή του 20ου αιώνα και μέχρι το τέλος του β΄ παγκόσμιου πολέμου, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αφομοιώθηκε στο έργο των καλλιτεχνών.

Η Έκθεση διαρθρώνεται σε πέντε θεματικές ενότητες: 1. Κωστής Παρθένης, ο δάσκαλος και εισηγητής του διαλόγου με τη βυζαντινή τέχνη, 2. Το ταξίδι στο Άγιον Όρος: η ανακάλυψη της βυζαντινής τέχνης. Η παραγωγή αντιγράφων, 3. Ο Φώτης Κόντογλου και οι μαθητές του, 4. Oι θρησκευτικές παραγγελίες, 5. Η επίδραση της βυζαντινής τέχνης στην κοσμική παραγωγή.

Τα έργα εκτίθενται στην τελευταία αίθουσα της μόνιμης έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου που φέρει τον γενικό τίτλο Το Βυζάντιο και η Νεώτερη Τέχνη.