Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Αναζητήσεις Χαρακτικής

Αναζητήσεις Χαρακτικής

Ο χώρος τέχνης Εικαστικές Αναζητήσεις εγκαινιάζει μια έκθεση χαρακτικής των καλλιτεχνών Φανής Αχειμάστου, Κλέβες Κρίσικο και Δημήτρη Τσιρογιάννη.

Οι Εικαστικές Αναζητήσεις είναι ένας χώρος που προσφέρεται στους εικαστικούς καλλιτέχνες για να εκθέτουν το έργο τους και, παράλληλα, αποτελεί σημείο συναντήσεως καλλιτεχνών, φιλοτέχνων, συλλεκτών, εικαστικών συντακτών και, γενικώς, όσων συμμετέχουν στο εικαστικό γίγνεσθαι.