Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Απουσίες και Παρουσίες

Απουσίες και Παρουσίες
Μετά την Οδησσό, τη Μαριούπολη και το Χάρκοβο, η φωτογραφική έκθεση του Σταύρου Ανδριώτη Απουσίες και Παρουσίες, μια παραγωγή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, εγκαινιάζεται στο Λβιβ, στην Ουκρανία, στον Οίκο Τεχνών του Δήμου του Λβιβ, από το Παράρτημα του ΕΙΠ στην Οδησσό στις 14 Απριλίου.

Οι αρχαίες ελληνικές πόλεις, όπως αναδεικνύονται σήμερα, στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον που τις πλαισιώνει, είναι η αφετηρία του φωτογραφικού θέματος της έκθεσης «Απουσίες και Παρουσίες». Η αύρα που αποπνέουν οι αρχαίες αυτές πόλεις, θραύσματα ναών, θεάτρων και αγαλμάτων, διάσπαρτων στη φύση και στο χώρο, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έργο του καλλιτέχνη Σταύρου Ανδριώτη. Οι άνθρωποι και οι σύγχρονες σημάνσεις μέσα σ’ αυτόν, η απουσία και η παρουσία, αποτελούν μόνιμη πηγή έλξης του φωτογράφου, που με ποιητική διάθεση και ευαισθησία, συνθέτει έναν μυθικό παρόντα τόπο αναφοράς και μνήμης.

Ο χρόνος, η αλληλεπίδραση μεταξύ παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος, απασχολεί ιδιαίτερα τον καλλιτέχνη, και προσπαθεί, όπως λέει ο ίδιος, να αποτυπώσει αυτή τη σχέση στις φωτογραφίες που δημιουργεί.